Luonnos tekoälyn eettisten ohjeiden suuntaviivoiksi – kommentointiaikaa 18. tammikuuta asti

 

Luonnos tekoälyn eettisiksi suuntaviivoiksi on julkistettu ja siihen pyydetään kommentteja 18. tammikuuta mennessä.

Euroopan komission asetama työryhmä esittää lopullisen versionsa suuntaviivoiksi komissiolle maaliskuussa 2019.

Taustaa

Euroopan komissio asetti kesäkuussa 2018 työryhmän, The High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG), tukemaan EU:n tekoälystrategian toimeenpanoa. Tähän liittyen työryhmän tehtävänä on laatia komissiolle luonnos eettisiksi suuntaviivoiksi. Työryhmän suomalaisjäseniä ovat Pekka Ala-Pietilä (Huhtamäki, Sanoma ja Netcompany) ja Leo Kärkkäinen (Nokia Bell Labs).

Luonnos eettisiksi suuntaviivoiksi

Työryhmä toteaa, että tekoälyn käytössä olisi pyrittävä maksimoimaan sen tuomat hyödyt ja samalla minimoimaan mahdolliset riskit. Tähän olisi pyrittävä kehittämällä tekoälyä ihmiskeskeisestä näkökulmasta ja varmistamalla että teknologiaan voidaan luottaa.

”Trustworthy AI will be our north star, since human beings will only be able to confidently and fully reap the benefits of AI if they can trust the technology.”

Työryhmä sanoo, että sen ehdotus suuntaviivoiksi sisältää konkreettisia ehdotuksia ja periaatteita, joita ei ole muissa vastaavissa ehdotuksissa ollut. Tarkoituksena on edistää vastuullista kilpailua ja mahdollistaa tekoälyn täysi hyödyntäminen.

”Providing a concrete but non-exhaustive assessment list for Trustworthy AI”

Konkreettisena ehdotuksena on että tekoälyn kehittäjän tulisi asettaa määrittelyjä, joiden tarkoituksena on antaa eettistä ohjausta ohjelmiston kehittämisen jokaisessa vaiheessa ja koko elinkaaren ajan. Näitä olisivat muun muassa vastuutaho, syrjimättömyys, läpinäkyvyys ja tietosuojavaatimusten täyttäminen. Lisäksi tarvittaessa tekoäly olisi voitava ottaa ihmisohjaukseen siten, että siinä havaittuihin ongelmiin voidaan puuttua, eli ns. pysäytysnappi tarvitaan.

”Continuous testing, validation, evaluation and justification is needed to improve and (re-)build the AI system according to the assessment”

Luonnos suuntaviivoiksi

Komission uutinen 

The High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.